Engineering analysis + design software

Support

Support home  |  Obtaining support  |  Licence key queries  |  Distributors / resellers  |  Videos  |  Training  |  Testimonials  |  Consultancy  |  User area  |  Distributor area


Poland

CG Structural Consulting
ul. Biskupińska 2
30-732 Kraków

mob. 698715469, 501183666
e-mail: cgsc@cgsc.pl
web: http://www.cgsc.pl


Firma CG Structural Consulting jest oficjalnym przedstawicilem firmy LUSAS w Polsce - producenta jednego z najlepszych programów obliczenio­wych na świecie w branży budowlanej i mechanicznej. W odróżnieniu od wielu prostych programów liczących, LUSAS jest programem przeznaczonym dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Twórcy programu połączyli wygodę użytkowania oprogramowania z dużymi możliwościami modelowania złożonych zjawisk mechanicznych. Program ten wymaga od użytkownika wiedzy na temat metody elementów skończonych oraz zasad modelowania w MES. Takie założenie sprawiło, że program LUSAS jest chętnie wykorzystywany przez biura projektów podejmujące się bardziej ambitnych projektów (mosty, kładki dla pieszych, budynki wysokie, konstrukcje zespolone, analiza etapowa, konstrukcje kompozytowe itp.), obliczenia dynamiczne i nieliniowe.

Z tych powodów, w wielu krajach stał się standardem obliczeń, do którego odnoszą się inwestorzy w branży budowlanej oraz instytucje nadzorujące.

Program LUSAS składa się z kilku modułów specjalizowanych dla konkretnych branży. Oprócz tego dostępne są tzw. opcje rozszerzające możliwości obliczeniowe programu.

Firma CG Structural Consulting uczestniczy również w rozwoju oprogramowania i dostosowaniu do specyficznych potrzeb rynku lokalnego.

CG Structural Consulting organizuje szkolenia dla użytkowników programu LUSAS oraz z modelowania w MES. Kursy przeznaczone są także dla zainteresowanych projektantów oraz studentów.


innovative | flexible | trusted

LUSAS is a trademark and trading name of Finite Element Analysis Ltd. Copyright 1982 - 2022. Last modified: March 09, 2023 . Privacy policy. 
Any modelling, design and analysis capabilities described are dependent upon the LUSAS software product, version and option in use.